Imagina com serà la teva jubilació, amb el simulador de Mutual Mèdica.

La millor manera d'anticipar-te i conèixer com pot ser la teva jubilació. I la millor orientació cap al teu futur.
Fes una simulació

Per què contractar una Assegurança de Jubilació per a metges

Durant tota la teva carrera professional has cuidat dels altres. Avui pots vetllar per tu garantint-te el millor complement per a la teva jubilació.
01.

Una jubilació per a gaudir-la

Inverteix en tu. Comença avui i assegura't el complement a la teva jubilació que desitges i mereixes.
02.

Tipus d'interès garantit

El capital que aportis, genera una rendibilitat addicional anual per a tu. I està garantida.
03.

S'adapta a tu

Pots recuperar la teva inversió en un únic cobrament, o a manera de renda mensual.
04.

Els teus beneficiaris, també

En cas de defunció, els beneficiaris que tu designis heretaran el capital que els correspongui.

Tres fórmules exclusives per a la teva jubilació

Assegurança de Jubilació Mutual

Viu la teva jubilació sense disminuir o renunciar als teus ingressos. Aquesta assegurança et permet acumular el capital que necessites per fer-ho. Amb una rendibilitat garantida i un benefici fiscal atractiu. Comença a estalviar ara: com més aviat inverteixis en tu, menor serà el teu esforç econòmic. 

Un 2,20% de tipus d’interès anual garantit per a aportacions periòdiques i un 1,70% per a úniques.

Participació anual en beneficis

Exclusives avantatges fiscals: deduïble fins a 15.266,72 €, si disposes de l'Assegurança MEL (alternativa al RETA) i si realitzes activitat per compte propi (Independentment de si ens utilitzes com a Alternativa), podràs beneficiar-te d'una reducció en la Base Imposable de 4.250€.

Per a aportacions periòdiques i úniques

Pots cobrar la teva jubilació en forma de capital o de renda

Sol·licitar més informació

Assegurança de Jubilació Estalvi Fiscal 105

Assegura't una jubilació tranquil·la, amb el major interès i més avantatges fiscals. L'assegurança de jubilació per a metges et garanteix un interès anual fins al venciment, i la màxima desgravació fiscal. Per això és idoni si disposes d'un capital i estàs pensant en el teu futur.

Tipus d'interès anual garantit

Pots cobrar la teva jubilació en forma de capital o de renda

Exclusives avantatges fiscals: deduïble fins a 15.266,72 €, si disposes de l'Assegurança MEL (alternativa al RETA) i si realitzes activitat per compte propi (Independentment de si ens utilitzes com a Alternativa), podràs beneficiar-te d'una reducció en la Base Imposable de 4.250€.

Només per a aportacions úniques

Assegurança només disponible l'últim trimestre de l'any o fins esgotar l'emissió.

Sol·licitar més informació

Pla de Previsió Assegurat

Gaudeix de la teva jubilació, nosaltres te la garantim. Amb aquesta assegurança de jubilació per a metges, a més de realitzar aportacions periòdiques, pots traspassar el capital d'altres plans de pensions o de previsió. Disposaràs de les millors cobertures i avantatges per a anar preparant la jubilació que desitges:

Un 2,20% de tipus d'interès anual garantit per a aportacions periòdiques i un 1,70% per a úniques.

Participació anual en beneficis

Reduïble fiscalment de la Base Imposable fins a 1.500 €.

Per a aportacions periòdiques i úniques 

Pots cobrar la teva jubilació en forma de capital o de renda

Possibilitat de traspassar els teus plans de pensions amb un tipus d'interès del 1,70%.

Sol·licitar més informació

Sol·licitar més informació

Preguntes freqüents

El cobrament de l'Assegurança de Jubilació comença en el moment de la jubilació. No obstant això, existeixen circumstàncies excepcionals establertes per la normativa en les quals es permet l'accés a la liquiditat o cobrament anticipat. Aquestes circumstàncies són les següents: en cas d'incapacitat absoluta a causa d'una malaltia greu i en situacions de desocupació prolongada. A més, és possible mantenir l'Assegurança de Jubilació fins als 70 anys. O bé si decideixo rebre els pagaments de l'Assegurança de Jubilació als 65 anys perquè no estic involucrat en cap activitat per compte propi.

Si es dona el cas de la teva defunció després d'haver començat a rebre els pagaments de la teva Assegurança de Jubilació en forma de renda , els teus beneficiaris tindran dret a continuar rebent la prestació pel temps restant. La quantitat es dividirà entre cadascun dels beneficiaris designats d'acord amb les disposicions establertes en la pòlissa. D'aquesta manera, els teus beneficiaris podran continuar rebent els pagaments corresponents a la part del temps que encara quedava per cobrar.

Molts metges jubilats del Règim General de la Seguretat Social compatibilitzen avui dia el cobrament del 100% de la seva pensió amb l'exercici per compte propi de l'activitat d'assistència mèdica utilitzant Mutual Mèdica com a alternativa al RETA. Es tracta d'un avantatge més del caràcter privat de la cobertura que ofereix la mutualitat dels metges (a més de no sumar-se al topall màxim de pensió pública a cobrar).

Així, una vegada aconseguida la condició de pensionista, els metges poden continuar fent aportacions a les assegurances de Mutual Mèdica per a cobrir les contingències de jubilació, defunció, invalidesa i dependència. Prestacions que són desgravables en l'IRPF amb els mateixos límits i condicions que les aportacions als plans de pensions i als plans de previsió social assegurats (PPA).

  • Assegurança d'Estalvi Garantit: pensada per a aquells mutualistes que desitgin obtenir una rendibilitat a llarg termini, sense renunciar a disposar del capital en qualsevol moment.
  • Assegurança d'Estalvi Inversió: pensada per a aquells mutualistes que desitgin optimitzar una inversió garantida a mitjà termini.
  • Pla InbestMe: pensat per a mutualistes amb un perfil més arriscat (perfil menys conservador) i vulguin invertir en Fons Socialment Responsables.
  • Assegurança de Jubilació Mutual: pensada per a mutualistes que volen maximitzar la seva fiscalitat. Si utilitzes Mutual Mèdica com a alternativa al RETA disposes de fins a 15.266,72€ de deducció. Els professionals per compte propi, independentment que de si utilitzen el MEL com alternativa, poden beneficiar-se d'una reducció en Base Imposable de fins a 4.250€ per aportacions a Mutualitats de Previsió Social.
  • Pla de Previsió Assegurat: pensat per a aquells mutualistes que es vulguin beneficiar d'una reducció en la base imposable de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), amb el límit de 1.500 €. Permet traspassos d'altres plans de pensions o de previsió.
  • Assegurança de Jubilació Estalvi Fiscal 105; pensat per a aquells mutualistes que vulguin maximitzar la fiscalitat amb un producte per a aportacions úniques i només disponible l'últim trimestre de l'any, com és aquest. Si utilitzes Mutual Mèdica com a alternativa al RETA disposes de fins a 15.266,72€ de deducció. Els professionals per compte propi, independentment que utilitzin el MEL com a alternativa al RETA, poden beneficiar-se d'una reducció en Base Imposable de fins a 4.250€ per aportacions a Mutualitats de Previsió Social.

Contactem amb tu

Resolem les teves consultes o dubtes, a través del telèfon 900 82 88 99. Si ho prefereixes, pots deixar-nos les teves dades i molt aviat contactarem amb tu: