MUTUAL MÈDICA, MPS A PRIMA FIXA (d'ara endavant Mutual Mèdica) amb CIF V-08475766, és una mutualitat de previsió social i entitat asseguradora inscrita al Registre Mercantil de Barcelona i al Registre administratiu d'entitats asseguradores de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, amb la clau P-3157, estant autoritzada per operar en els rams d’assegurança de vida i d’assegurança de malaltia, amb exclusió de l’assistència sanitària. Aquesta societat és titular del nom de domini www.mutualmedica.com

 • Responsable del tractament: MUTUAL MÈDICA MPS A PRIMA FIXA
 • CIF: V-08475766
 • Domicili social: Via Laietana, número 31, 08003, de Barcelona.
 • Domicili a efectes de notificacions en matèria de protecció de dades: Via Laietana, número 31, 08003, de Barcelona.
 • Telèfon: 901.215.216
 • E-mail de l'entitat: infomutual@mutualmedica.com
 • E-mail als efectes de protecció de dades: lopd@mutualmedica.com

 

Condicions generals d'ús

 • L'usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web, cosa que implica que l'utilitzarà d'acord amb aquest avís legal, la llei, la moral, la bona fe i/o els bons costums.
 • La utilització d’aquest lloc web suposa l’acceptació d’aquest avís legal.
 • Les pàgines web d'aquest lloc web poden ser visitades lliurement pels usuaris, tret de la relativa a l'oficina virtual. Aquesta àrea està restringida als mutualistes registrats que tenen un nom d'usuari i un logging. El nom d'usuari i la contrasenya són personals i intransferibles. L'usuari assumeix la responsabilitat per qualsevol dany i perjudici, directe o indirecte, que pogués derivar-se de la utilització indeguda, així com la cessió a tercers. En qualsevol moment el mutualista per motius de seguretat, podrà modificar la contrasenya de l'usuari, notificant-ho prèviament.
 • Mutual Mèdica es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d'aquest avís legal, per tant, i per a una utilització correcta del lloc web, us recomanem que visiteu periòdicament aquesta secció.

 

Propietat intel·lectual i industrial

 • © 2023, MUTUAL MÈDICA, MPS A PRIMA FIXA, www.mutualmedica.com Tots els drets reservats.
 • Aquest lloc web i els continguts inclosos: articles, textos, imatges, logotips, marques, botons, programari, etc. estan protegits per la legislació vigent en propietat industrial i intel·lectual i són propietat de Mutual Mèdica o de tercers que n'han autoritzat l'ús a Mutual Mèdica, i queda expressament prohibida l'explotació sense l'autorització de Mutual Mèdica.
 • L'accés a aquest lloc web no suposa, en cap cas, adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que hi figuren.
 • Mutual Mèdica es reserva el dret de modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d'aquest lloc web, en qualsevol moment i sense avís previ.

 

Limitació de la responsabilitat

 • Mutual Mèdica es reserva el dret a interrompre l'accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol servei a través d'aquest, en qualsevol moment i sense avís previ, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa.
 • Mutual Mèdica no serà responsable en cas que s'hagi d'interrompre el servei o en cas de retard o mal funcionament o altres inconvenients que tinguin l'origen en causes que s'escapin del control de Mutual Mèdica i/o siguin degudes a una actuació dolosa o culpable de l’usuari i/o tinguin el seu origen per causes de força major.
 • La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per dur a terme la seva exactitud i actualització. En conseqüència, Mutual Mèdica no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.
 • Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web del contingut dels quals, utilitat o exactitud no es pot responsabilitzar Mutual Mèdica. La incorporació d'un enllaç en aquest lloc web no es pot considerar una recomanació als usuaris perquè en facin servir, la decisió d'utilitzar-los és responsabilitat d'aquests últims.
 • Mutual Mèdica no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de l'ús d'aquest lloc web o dels seus continguts, i no garanteix l'absència de virus o la impossibilitat de causar danys als sistemes informàtics de l'usuari.
 • Mutual Mèdica no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d’aquest lloc web.

 

Legislació aplicable i tribunals competents

Les condicions d'aquest lloc web i les relacions entre l'usuari i Mutual Mèdica es regiran per la legislació i jurisdicció espanyola.

Per conèixer qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l'usuari i Mutual Mèdica, les dues parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona, ​​Espanya.