Imagina com serà la teva jubilació, amb el simulador de Mutual Mèdica.

La millor manera d'anticipar-te i conèixer com pot ser la teva jubilació. I la millor orientació cap al teu futur.
Fes una simulació

Per què contractar una assegurança d’Estalvi i Inversió per a metges

Amb aquests segurs ganes en tranquil·litat, en rendibilitat i en avantatges. Són la millor opció en clau de futur, per a tu i els teus.
01.

Viure tranquil

Sempre tindràs el control del teu compte. A Mutual Mèdica vetllem per la seva protecció, la dels teus diners i els de tot el col·lectiu mèdic.
02.

Interès garantit

Tens garantida la rendibilitat addicional anual del capital que has aportat. T'assegures tu i als teus interessos.
03.

El teu capital sempre disponible

Quan vulguis. Sempre pots recuperar la teva inversió total, bé en un únic cobrament, o bé amb opció a una renda mensual creixent, segons l'assegurança.
04.

Per tu i els teus beneficiaris

En cas de defunció, els beneficiaris que tu designis heretaran l'estalvi -o renda mensual- que et correspon.

Tres fórmules exclusives per a tu i els teus estalvis

Assegurança d’Estalvi Garantit

El màxim estalvi, sempre disponible i amb garantia de rendibilitat. Amb aquesta assegurança d'estalvi per a metges, disposes del teu capital estalviat quan tu decideixis o, si vols, pots transformar-lo en una renda vitalícia que complementi la teva pensió.

Aportacions i rendiments fins a la data de jubilació, o quan decideixis.

Tipus d’interès anual garantit, per a primes periòdiques i úniques.

En cas de defunció, els beneficiaris hereten la renda.

Cobrament de capital: tria o bé un únic cobrament o bé en renda mensual creixent anualment.

Aportacions periòdiques i/o úniques, que pots realitzar quan desitgis.

Solicitar més informació

Assegurança d’Estalvi-Inversió

Preserva els teus estalvis i suma els beneficis de la teva inversió. L'assegurança d'estalvi i inversió per a metges t'assegura un interès tècnic anual i bonifica la teva permanència fins al venciment, amb un tipus d'interès major. Una rendibilitat garantida i més avantatges:

Un interès tècnic brut anual garantit, en finalitzar el contracte.

Disposa dels diners estalviats amb un 1% de garantia (transcorregut un any)

Capital per defunció garantit per als beneficiaris que tu designis.

Una assegurança per a prima única: l'import es capitalitza d'una sola vegada.

Desgravació fiscal: En cobrar tributen els beneficis obtinguts, com a rendiment de capital mobiliari.

Solicitar més informació

Pla InBestme

InBestme és un pla exclusiu per a socis de Mutual Mèdica, que inverteix en Fons Socialment Responsables. De manera que mentre estalvies, rendibilitzes els teus estalvis i alhora contribueixes a crear una societat millor.

El pla d'inversió més personalitzat.

Gestió 100% en línia.

Assessorament d'experts.

Inverteixes de manera respectuosa amb la societat i el planeta.

Un compromís de rendibilitat, sense comprometre el futur.

Solicitar més informació

Sol·licitar més informació

Preguntes freqüents

El cobrament de l'Assegurança de Jubilació comença en el moment de la jubilació. No obstant això, existeixen circumstàncies excepcionals establertes per la normativa en les quals es permet l'accés a la liquiditat o cobrament anticipat. Aquestes circumstàncies són les següents: en cas d'incapacitat absoluta a causa d'una malaltia greu i en situacions de desocupació prolongada. A més, és possible mantenir l'Assegurança de Jubilació fins als 70 anys. O bé si decideixo rebre els pagaments de l'Assegurança de Jubilació als 65 anys perquè no estic involucrat en cap activitat per compte propi.

Si es dona el cas de la teva defunció després d'haver començat a rebre els pagaments de la teva Assegurança de Jubilació en forma de renda , els teus beneficiaris tindran dret a continuar rebent la prestació pel temps restant. La quantitat es dividirà entre cadascun dels beneficiaris designats d'acord amb les disposicions establertes en la pòlissa. D'aquesta manera, els teus beneficiaris podran continuar rebent els pagaments corresponents a la part del temps que encara quedava per cobrar.

Molts metges jubilats del Règim General de la Seguretat Social compatibilitzen avui dia el cobrament del 100% de la seva pensió amb l'exercici per compte propi de l'activitat d'assistència mèdica utilitzant Mutual Mèdica com a alternativa al RETA. Es tracta d'un avantatge més del caràcter privat de la cobertura que ofereix la mutualitat dels metges (a més de no sumar-se al topall màxim de pensió pública a cobrar).

Així, una vegada aconseguida la condició de pensionista, els metges poden continuar fent aportacions a les assegurances de Mutual Mèdica per a cobrir les contingències de jubilació, defunció, invalidesa i dependència. Prestacions que són desgravables en l'IRPF amb els mateixos límits i condicions que les aportacions als plans de pensions i als plans de previsió social assegurats (PPA).

  • Assegurança d'Estalvi Garantit: pensada per a aquells mutualistes que desitgin obtenir una rendibilitat a llarg termini, sense renunciar a disposar del capital en qualsevol moment.
  • Assegurança d'Estalvi Inversió: pensada per a aquells mutualistes que desitgin optimitzar una inversió garantida a mitjà termini.
  • Pla InbestMe: pensat per a mutualistes amb un perfil més arriscat (perfil menys conservador) i vulguin invertir en Fons Socialment Responsables.
  • Assegurança de Jubilació Mutual: pensada per a mutualistes que volen maximitzar la seva fiscalitat. Si utilitzes Mutual Mèdica com a alternativa al RETA disposes de fins a 15.266,72€ de deducció. Els professionals per compte propi, independentment que de si utilitzen el MEL com alternativa, poden beneficiar-se d'una reducció en Base Imposable de fins a 4.250€ per aportacions a Mutualitats de Previsió Social.
  • Pla de Previsió Assegurat: pensat per a aquells mutualistes que es vulguin beneficiar d'una reducció en la base imposable de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), amb el límit de 1.500 €. Permet traspassos d'altres plans de pensions o de previsió.
  • Assegurança de Jubilació Estalvi Fiscal 105; pensat per a aquells mutualistes que vulguin maximitzar la fiscalitat amb un producte per a aportacions úniques i només disponible l'últim trimestre de l'any, com és aquest. Si utilitzes Mutual Mèdica com a alternativa al RETA disposes de fins a 15.266,72€ de deducció. Els professionals per compte propi, independentment que utilitzin el MEL com a alternativa al RETA, poden beneficiar-se d'una reducció en Base Imposable de fins a 4.250€ per aportacions a Mutualitats de Previsió Social.

Contactem amb tu

Resolem les teves consultes o dubtes, a través del telèfon 900 82 88 99. Si ho prefereixes, pots deixar-nos les teves dades i molt aviat contactarem amb tu: