Tens algun dubte?

Com contactar amb nosaltres?

Online

Escriu-nos a infomutual@mutualmedica.com o indica'ns quin és el teu dubte omplint
el formulari anterior. També pots consultar la teva Àrea Mutualista.

Telèfon

Truca'ns al 900 82 88 99.
Si estàs de viatge i has tingut un imprevist, truca al:
900 533 085 des d'Espanya
(+34) 915 141 469 des de l'estranger

Presencial

Visita l'oficina més propera al teu lloc de residència o centre de treball perquè t’ atengui el teu assessor.
Disposem de 18 delegacions repartides per tota Espanya.

Preguntes freqüents

El cobrament de l'Assegurança de Jubilació comença en el moment de la jubilació. No obstant això, existeixen circumstàncies excepcionals establertes per la normativa en les quals es permet l'accés a la liquiditat o cobrament anticipat. Aquestes circumstàncies són les següents: en cas d'incapacitat absoluta a causa d'una malaltia greu i en situacions de desocupació prolongada. A més, és possible mantenir l'Assegurança de Jubilació fins als 70 anys. O bé si decideixo rebre els pagaments de l'Assegurança de Jubilació als 65 anys perquè no estic involucrat en cap activitat per compte propi.

Si es dona el cas de la teva defunció després d'haver començat a rebre els pagaments de la teva Assegurança de Jubilació en forma de renda , els teus beneficiaris tindran dret a continuar rebent la prestació pel temps restant. La quantitat es dividirà entre cadascun dels beneficiaris designats d'acord amb les disposicions establertes en la pòlissa. D'aquesta manera, els teus beneficiaris podran continuar rebent els pagaments corresponents a la part del temps que encara quedava per cobrar.

Molts metges jubilats del Règim General de la Seguretat Social compatibilitzen avui dia el cobrament del 100% de la seva pensió amb l'exercici per compte propi de l'activitat d'assistència mèdica utilitzant Mutual Mèdica com a alternativa al RETA. Es tracta d'un avantatge més del caràcter privat de la cobertura que ofereix la mutualitat dels metges (a més de no sumar-se al topall màxim de pensió pública a cobrar).

Així, una vegada aconseguida la condició de pensionista, els metges poden continuar fent aportacions a les assegurances de Mutual Mèdica per a cobrir les contingències de jubilació, defunció, invalidesa i dependència. Prestacions que són desgravables en l'IRPF amb els mateixos límits i condicions que les aportacions als plans de pensions i als plans de previsió social assegurats (PPA).

Depèn de les expectatives i nivell de vida a la jubilació. En els últims anys de vida laboral i en l'etapa de passiu, les despeses tendeixen a disminuir (hipoteca finalitzada, manutenció dels fills,...) amb el que es considera un bon % de substitució sobre un 70-80% de l'últim salari en actiu. Aquest % era més o menys el % de cobertura que hi havia en les pensions públiques, però amb les últimes reformes i les que provablement es duran a terme, disminuirà ostensiblement. Per tant es recomana planificar bé la jubilació i generar el major estalvi complementari possible a la pensió pública.

El teu Saldo de Tranquil·litat és aquell saldo que tens en comptes corrents i et permet afrontar les despeses extraordinàries (assegurances, manteniment de vehicles, tornada al col·le, etc), a més, et permet estar tranquil davant possibles imprevistos. Ho podem considerar un estalvi a curt termini (uns diners que sí o sí s’utilitzaran en menys d'1 any).

El millor moment per a començar a estalviar per a la jubilació és al més aviat possible una vegada que comencis a treballar i tinguis el teu primer sou. No obstant això, aconsellem no anar més enllà dels 35 anys.

El moment adequat per a començar a estalviar per a la jubilació és tan aviat ens incorporem al mercat laboral i comptem amb ingressos recurrents, com abans comencem a estalviar menor % haurem de destinar.

Lògicament dependrà de l'edat d'inici i d'en quin nivell quantifiquem les nostres futures necessitats. Per a la gent jove potser un % mínim seria un 5% i per a gent que comença a aportar més tard podria estar en un 10 o 20%.

  • Assegurança d'Estalvi Garantit: pensada per a aquells mutualistes que desitgin obtenir una rendibilitat a llarg termini, sense renunciar a disposar del capital en qualsevol moment.
  • Assegurança d'Estalvi Inversió: pensada per a aquells mutualistes que desitgin optimitzar una inversió garantida a mitjà termini.
  • Pla InbestMe: pensat per a mutualistes amb un perfil més arriscat (perfil menys conservador) i vulguin invertir en Fons Socialment Responsables.
  • Assegurança de Jubilació Mutual: pensada per a mutualistes que volen maximitzar la seva fiscalitat. Si utilitzes Mutual Mèdica com a alternativa al RETA disposes de fins a 15.266,72€ de deducció. Els professionals per compte propi, independentment que de si utilitzen el MEL com alternativa, poden beneficiar-se d'una reducció en Base Imposable de fins a 4.250€ per aportacions a Mutualitats de Previsió Social.
  • Pla de Previsió Assegurat: pensat per a aquells mutualistes que es vulguin beneficiar d'una reducció en la base imposable de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), amb el límit de 1.500 €. Permet traspassos d'altres plans de pensions o de previsió.
  • Assegurança de Jubilació Estalvi Fiscal 105; pensat per a aquells mutualistes que vulguin maximitzar la fiscalitat amb un producte per a aportacions úniques i només disponible l'últim trimestre de l'any, com és aquest. Si utilitzes Mutual Mèdica com a alternativa al RETA disposes de fins a 15.266,72€ de deducció. Els professionals per compte propi, independentment que utilitzin el MEL com a alternativa al RETA, poden beneficiar-se d'una reducció en Base Imposable de fins a 4.250€ per aportacions a Mutualitats de Previsió Social.

La inflació és l'augment generalitzat de preus. Si el preu dels productes augmenta, però els teus diners no el fa estàs perdent poder adquisitiu. Per a evitar l'impacte de la inflació en el nostre estalvi hem de tractar d'aconseguir que no perdi poder adquisitiu. Una manera d'aconseguir que els nostres estalvis no perdin poder de compra any rere any, és aconseguir que la rendibilitat dels estalvis sigui superior o com a mínim igual a la inflació. En el sentit, si volem que les nostres aportacions als plans de pensions o a d’altres productes d'estalvi no perdin poder adquisitiu, és convenient incrementar les aportacions any rere any al mateix ritme que la inflació.

Les pensions públiques estan subjectes a retenció d'impostos pel fet que tributen per rendiments del treball. D'altra banda, en els estalvis complementaris és important tenir en compte que, generalment, és més favorable fiscalment rebre els pagaments en forma de renda en lloc de rebre'ls en forma de capital. No obstant això, cada cas ha de ser analitzat individualment, ja que existeixen reduccions fiscals basades en la temporalitat de les contribucions o en l'edat, especialment per a les rendes vitalícies, la qual cosa pot influir en l'estratègia més eficient per a pagar menys impostos.

En el cas de rebre els pagaments en forma de renda, és important considerar les diferents tipologies de renda disponibles. Si la renda és financera, pot ser temporal i és possible que no cobreixi fins a la defunció. D'altra banda, les rendes vitalícies actuarials garanteixen el pagament d'una quantitat periòdica fins a la defunció. Existeixen dues modalitats bàsiques de renda vitalícia, depenent de les opcions de rescat. La modalitat de capital cedit no permet recuperar el capital invertit en cap moment, mentre que en la modalitat de capital reservat, és possible cancel·lar-la en qualsevol moment i, en cas de defunció, el beneficiari rebria el reemborsament del capital.

Contactem amb tu

Resolem les teves consultes o dubtes, a través del telèfon 900 82 88 99. Si ho prefereixes, pots deixar-nos les teves dades i molt aviat contactarem amb tu: