Estàs a punt de jubilar-te

Calcula la teva jubilació de forma ràpida

Descobreix què cobraràs en la teva jubilació, t'ajudem a planificar el teu futur financer.

Prova el nostre simulador i planifica el teu futur financer.
Fes una simulació
Imagen bloque principal

Per què planificar la teva jubilació?

01.

Mantingues el teu estil de vida actual

Planificar la teva jubilació t'ajuda a mantenir el teu estil de vida durant ella i poder afrontar imprevistos financers.
02.

Maximitza els teus estalvis

Tot el que ara inverteixes en la teva jubilació, s'incrementa: els teus beneficis i els teus estalvis. I així garanteixes uns ingressos estables en aquesta etapa.
03.

Tranquil·litat i seguretat

Planificar amb antelació redueix el risc de passar per problemes financers en el futur. I això significa tranquil·litat en l'etapa que més es necessita.
04.

Temps lliure per a tu

Després de tota una vida dedicada a cuidar dels altres, mereixes gaudir del teu temps lliure com t'agradi. Garantir els ingressos de la teva jubilació, t'ho permet.

Seleccionats per a tu

Escull l'assegurança que millor s'adapti a les teves necessitats i capacitat d'estalvi.
Mutual Mèdica té una solució asseguradora per a cada etapa vital com a metge.

Assegurança Estalvi-Inversió

Rendibilitat garantida: L'assegurança que preserva els estalvis i suma els beneficis d'una inversió. T'assegura un interès tècnic anual i bonifica la teva permanència fins al seu venciment amb un tipus d'interès. Aquestes són els teus avantatges:

Tipus d'interès garantit al finalitzar el contracte

Disposa dels diners estalviats amb un 1% de garantia, després d'un any

Capital per defunció garantida per als teus beneficiaris

L'import es capitalitza una vegada

Desgravació fiscal en cobrar els beneficis, que tributen com a rendiment de capital immobiliari

Ampliar informació

Pla de Previsió Assegurat

La jubilació és per gaudir-la i podem garantir-te que així serà. Amb aquesta assegurança pots traspassar el capital d'altres plans de pensions o de previsió, a més de realitzar aportacions periòdiques. Disposes de les millors cobertures i avantatges necessaris per a preparar la jubilació que mereixes:

Tipus d'interès garantit

Participació anual en beneficis

Fiscalment deduïble fins a 1.500 €

Per a aportacions periòdiques i úniques

Pots cobrar la teva jubilació en forma de capital o renda

Pots contractar-la tot l'any

Ampliar informació

Articles recomanats per a tu

Preguntes freqüents

Depèn de les expectatives i nivell de vida a la jubilació. En els últims anys de vida laboral i en l'etapa de passiu, les despeses tendeixen a disminuir (hipoteca finalitzada, manutenció dels fills,...) amb el que es considera un bon % de substitució sobre un 70-80% de l'últim salari en actiu. Aquest % era més o menys el % de cobertura que hi havia en les pensions públiques, però amb les últimes reformes i les que provablement es duran a terme, disminuirà ostensiblement. Per tant es recomana planificar bé la jubilació i generar el major estalvi complementari possible a la pensió pública.

El teu Saldo de Tranquil·litat és aquell saldo que tens en comptes corrents i et permet afrontar les despeses extraordinàries (assegurances, manteniment de vehicles, tornada al col·le, etc), a més, et permet estar tranquil davant possibles imprevistos. Ho podem considerar un estalvi a curt termini (uns diners que sí o sí s’utilitzaran en menys d'1 any).

El moment adequat per a començar a estalviar per a la jubilació és tan aviat ens incorporem al mercat laboral i comptem amb ingressos recurrents, com abans comencem a estalviar menor % haurem de destinar.

Lògicament dependrà de l'edat d'inici i d'en quin nivell quantifiquem les nostres futures necessitats. Per a la gent jove potser un % mínim seria un 5% i per a gent que comença a aportar més tard podria estar en un 10 o 20%.

  • Assegurança d'Estalvi Garantit: pensada per a aquells mutualistes que desitgin obtenir una rendibilitat a llarg termini, sense renunciar a disposar del capital en qualsevol moment.
  • Assegurança d'Estalvi Inversió: pensada per a aquells mutualistes que desitgin optimitzar una inversió garantida a mitjà termini.
  • Pla InbestMe: pensat per a mutualistes amb un perfil més arriscat (perfil menys conservador) i vulguin invertir en Fons Socialment Responsables.
  • Assegurança de Jubilació Mutual: pensada per a mutualistes que volen maximitzar la seva fiscalitat. Si utilitzes Mutual Mèdica com a alternativa al RETA disposes de fins a 15.266,72€ de deducció. Els professionals per compte propi, independentment que de si utilitzen el MEL com alternativa, poden beneficiar-se d'una reducció en Base Imposable de fins a 4.250€ per aportacions a Mutualitats de Previsió Social.
  • Pla de Previsió Assegurat: pensat per a aquells mutualistes que es vulguin beneficiar d'una reducció en la base imposable de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), amb el límit de 1.500 €. Permet traspassos d'altres plans de pensions o de previsió.
  • Assegurança de Jubilació Estalvi Fiscal 105; pensat per a aquells mutualistes que vulguin maximitzar la fiscalitat amb un producte per a aportacions úniques i només disponible l'últim trimestre de l'any, com és aquest. Si utilitzes Mutual Mèdica com a alternativa al RETA disposes de fins a 15.266,72€ de deducció. Els professionals per compte propi, independentment que utilitzin el MEL com a alternativa al RETA, poden beneficiar-se d'una reducció en Base Imposable de fins a 4.250€ per aportacions a Mutualitats de Previsió Social.

La inflació és l'augment generalitzat de preus. Si el preu dels productes augmenta, però els teus diners no el fa estàs perdent poder adquisitiu. Per a evitar l'impacte de la inflació en el nostre estalvi hem de tractar d'aconseguir que no perdi poder adquisitiu. Una manera d'aconseguir que els nostres estalvis no perdin poder de compra any rere any, és aconseguir que la rendibilitat dels estalvis sigui superior o com a mínim igual a la inflació. En el sentit, si volem que les nostres aportacions als plans de pensions o a d’altres productes d'estalvi no perdin poder adquisitiu, és convenient incrementar les aportacions any rere any al mateix ritme que la inflació.

Les pensions públiques estan subjectes a retenció d'impostos pel fet que tributen per rendiments del treball. D'altra banda, en els estalvis complementaris és important tenir en compte que, generalment, és més favorable fiscalment rebre els pagaments en forma de renda en lloc de rebre'ls en forma de capital. No obstant això, cada cas ha de ser analitzat individualment, ja que existeixen reduccions fiscals basades en la temporalitat de les contribucions o en l'edat, especialment per a les rendes vitalícies, la qual cosa pot influir en l'estratègia més eficient per a pagar menys impostos.

En el cas de rebre els pagaments en forma de renda, és important considerar les diferents tipologies de renda disponibles. Si la renda és financera, pot ser temporal i és possible que no cobreixi fins a la defunció. D'altra banda, les rendes vitalícies actuarials garanteixen el pagament d'una quantitat periòdica fins a la defunció. Existeixen dues modalitats bàsiques de renda vitalícia, depenent de les opcions de rescat. La modalitat de capital cedit no permet recuperar el capital invertit en cap moment, mentre que en la modalitat de capital reservat, és possible cancel·lar-la en qualsevol moment i, en cas de defunció, el beneficiari rebria el reemborsament del capital.

Contactem amb tu

Resolem les teves consultes o dubtes, a través del telèfon 900 82 88 99. Si ho prefereixes, pots deixar-nos les teves dades i molt aviat contactarem amb tu: